söndag 30 juni 2013

En ny tidEn gång ingick jag i SOF styrelse. På den tiden fanns seden, att de tre försvarsgrenarna skulle ha varsin arg, ung man där, men så verkar det inte vara längre? Om man läser Officerstidningen och många nyheter från Försvarsmakten, så verkar det mest vara äldre förställningar om vårt försvar, som bitit sig fast i en stor del av officerskåren och det beklagar jag, för verkligheten ser idag mycket annorlunda ut än vad den gjorde under det kalla kriget. Vårt nya försvar, insatsförsvaret, är nu under uppbyggnad och det vore nog välbetänkt, om SOF och dess medlemmar i högre grad engagerade sig i den omställning som pågår.  Jag kan ta mig friheten att som ett varnande exempel peka på ett helt annat område, som genomgått omfattande förändringar och utan att den ledande professionella personalen aktivt deltog i processen, nämligen apoteksvärlden. Där har nu diverse skönhetsmedel och liknande tagit plats, därför att farmaceuterna ställde sig – eller ställdes – vid sidan om under förändringsarbetet och den farmaceutiska kunskapen inom apoteksbranschen har nu fått en lägre prioritering i vårt samhälle. Det kan man förstås tycka olika om, men vi får nog akta oss för att inte de militära – och marina – sakkunskaperna går förlorade inom vårt försvar därför att officerarna mest talar om hur bra allt var förr! Det finns alltså all anledning att engagera sig professionellt i omställningsarbetet, annars riskerar vi att vårt försvar mest blir en dålig variant av apoteksvärlden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar