söndag 2 juni 2013

Vad gör Försvarsmakten egentligen?

Det verkar som att försvarsbeslutet från 2009 varit svårt att hantera för Försvarsmakten. "Enveckasförsvaret" som företeelse byggde på en operativ studie inom högkvarteret och där ett militärt angrepp mot Sverige studerades - trots försvarsbeslutets mycket klara uttalande att ett sådant bedömdes som osannolikt inom överskådlig framtid - en uppfattning som delas av den försvarsberedning som lämnade sin rapport i fredags! Man undrar varför man spiller sitt krut på sådana studier?

Det senaste ryktet talar om att försvarsanslagets uppdelning på försvarsgrenar på decimalen när fortfarande är desamma som de var under det kalla krigets tid och då verkligheten faktiskt såg helt annorlunda ut. Man undrar verkligen hur detta kan komma sig! Eller beror de på de operativa studierna, som man inte alls bör göra?

Eller är det så att starka interna krafter inom Försvarsmakten inte vill verkställa vad den politiska ledningen faktiskt beslutat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar