tisdag 30 juli 2013

Debatten om försvarets framtid

Det verkar pågå en hetsjakt mot moderater – särskilt kvinnliga – på flera försvarsbloggar och det är inte utan att jag undrar varför. Är det för att Försvarsmakten i stort sett lades ner  av den socialdemokratiska regeringen vid försvarsbesluten 2000 och 2004 och utan att någon medveten strategisk inriktning gjordes? Eller beror det på att försvaret under Alliansregeringen nu håller på att moderniseras och övergå till ett insatsinriktat försvar i stället för det föråldrade invasionsförsvaret? Problemet ligger kanske främst i att såväl allmänhet som försvarspolitiker egentligen förts vilse under nästan hela kallakriget och många debattörer tycks fortfarande tro på de myter som då frodades.

Värst är väl myten att vi själva skulle kunna stå emot ett sovjetiskt angrepp mot landet, för det har vi nog aldrig kunnat – vi var hela tiden beroende av hjälp från väst. Det har ju klargjorts av flera författare och forskare. Mera som en lustig anteckning kan väl noteras, att britterna redan 1951 gjorde en bedömning om det svenska försvaret och deras militärledning, COS, ansåg att Sverige skulle kunna stå emot högst en vecka främst på grund av dålig ledning och brister i underhållstjänsten. Det beryktade ”enveckasförsvaret” fanns alltså redan då!

Frågorna om kärnvapnen försvann från alla försvarsdiskussioner i Sverige efter det att vi själva hade beslutat oss för att avstå från en egen framställning. Detta medförde att det faktiskt omkring 1960 fanns svenska försvarsföreträdare som hävdade, att eftersom vi inte hade sådana vapen så skulle inte Sovjet kunna använda kärnvapen mot oss! Och det var just i det skedet av kalla kriget, som den sovjetiska krigsplanläggningen ändrades och det stora anfallet västerut – även mot Sverige – skulle inledas med en förödande kärnvapeninsats. Strategiska kärnvapen skulle sättas in mot de största städerna och taktiska vapen mot bland annat flyg- och marinbaser, men vi fortsatte med vår värnpliktsutbildning, som om vi inte förstod något alls. Alla stoppade huvudet i busken och fortsatte som tidigare. Det är kanske den allra allvarligaste myten, för den visar att vi saknade – och saknar i stort sett fortfarande – förmåga att fatta övergripande beslut rörande vår nationella strategi, vilket vi måste kunna idag.

Från en försvarspolitisk utgångspunkt blev vårt värnpliktsbemannade mobiliseringsförsvar med tiden alltför långsamt. Det skulle ta minst en vecka innan alla var på plats och Georgienkriget 2008 genomfördes i sin helhet under en lika långa tidsperiod!

Frågan om en Nato-anslutning har också aktualiserats. Hänsynen till Finland spelade en avgörande roll 1949, när vi inte öppet gick med i Nato, för visst skulle vi ha gjort det, om vi kunde bestämma utan hänsyn till våra grannar. Vi hör ju hemma i den västliga världen – något som dessutom närmast är ett axiom sett från en rysk horisont – men vi ska nog akta oss för att höja spänningen i vår del av Nordeuropa genom att idag ansluta oss till Nato. Inte minst handlar det om de baltiska staternas säkerhet, eftersom den i mycket är beroende av att det är relativt lugnt i vår region. Inte vill vi ge ryska aktivister en anledning att ingripa i Baltikum? Det vore faktiskt något som inte alls ligger i ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse heller!

Med någon vetskap om att det faktiskt behövs en tydlig förstärkning av insatsförsvarets förmåga att avvärja kränkningar och incidenter på dagens hotnivå, torde en del omprioriteringar och vi behöver i dag exempelvis inte hela den centrala administrationen från kalla krigets tid. Flera insatsförband enbart avsedda för en krigssituation skulle därutöver kunna få en betydligt lägre beredskap, vilket också skulle bidra till att vi är tydliga med vårt försvars inriktning.

3 kommentarer:

 1. Även om jag tror att du kan hålla isär begreppen är det inte säkert att ändra läsare förstår skillnad i ett en-veckasförsvar på 50-talet jämfört med idag.

  Då handlade det om att försvara landet i en vecka mot ett fullskaligt anfall, där vi visserligen utgjorde en flank av den stora europeiska fronten.

  Idag syftar en-veckasförsvaret på att i max en vecka, på en enda plats (t. ex Gotland) kunna stå emot ett begränsat militärt angrepp (några bataljoner).

  Det är en oerhört stor skillnad.

  2008 fanns det två vägar. Antingen att repetitionsöva värnpliktiga såsom systemet var byggt för eller att övergå till yrkesförsvar vilket ansågs underlätta internationella insatser. Att läget skulle vara bättre idag tror jag inte. Det är bara att du läser vilka beredskapstider förbanden har. Därtill är det så att de förband som huvudsakligen får kontinuerligt anställd personal är Flygvapnet och Marinen för att kunna hålla hög beredskap. Detta gjorde man redan på värnpliktstiden med inneliggande kullar och genom över året förskjuten inryckning.

  Större risk för ryskt ingripande i Baltikum om Sverige går med i NATO? Den logiken har jag ytterst svårt att förstå. Snarare är väl risken större i en situation där varken NATO eller Ryssland vet säkert vem som kan agera från svenskt territorium. Södra Sverige, Gotland och Östersjöns vikt vid operationer i Baltikum kan inte nog understrykas.

  Den centrala administrationen från Kalla Krigets tid avvecklades för många år sedan. Däremot finns det idag en mycket omfattande och växande administration för att bereda underlag till Regeringen.

  SvaraRadera
 2. Det är ju närmast en liten lustighet - enveckasförsvaret då, med ett förhållandevis starkt försvar och enveckasförsvaret nu, som ju är ett tämligen onödigt studieresultat. FM kunde kanske lägga tid på andra och viktigare frågor!

  I frågan om ett svenskt Natomedlemskap tror jag att det finns flera som förstår, att vi inte bör röra upp den ganska lugna situationen i vår del av Europa med att plötsligt ansluta oss till den ende riktiga fienden som finns i ryskt militärt tänkande - Nato. Och det behövs kanske inte så mycket fantasi för att förstå, att ryssarna lätt kan "hämnas" genom åtgärder mot de baltiska Nato-medlemmarna även om det inte behöver gå så långt som till krig. Det finns andra påtryckningar som kan användas, men varför ska vi bjuda på förevändningen?

  Visst finns det fortfarande en hel del behov av rationaliseringar av centrala funktioner. Underrättelsetjänsten är ett område, materialhanteringa är ett annat. Gemensamt för båda funktionerna är att de under kalla krigets tid delvis lades under civil ledning, eftersom militära myndigheter på pappret inte skulle samverka västerut och det hindret finns inte idag. Om sedan en rationalisering skulle medföra några mindre kostnader, så är det förstås välkommet!

  SvaraRadera
 3. På vilket sätt skulle enveckasförsvaret vara ett onödigt studieresultat? En-veckasförsvaret från nyår springer ur hemliga spel som gjordes utifrån ett väpnat angrepp på Sverige. Med tanke på det CV som du framhåller borde du känna till att alla Försvarsmaktens uppgifter från Regeringen inte är öppna, så att säga att det är ett onödigt studieresultat är att sticka ut hakan ordentligt. Betänk också just att Regeringen med Moderaterna i spetsen gärna framhåller att man gett i uppdrag att stärka den nationella försvarsförmågan och öka fokuset på nationellt försvar. Märkligt vore i så fall om detta inte spelades.

  Jag håller det för osannolikt att Ryssland skulle hämnas på Baltikum för att Sverige anslöt sig till NATO. Snarare är det så att det idag med det relativa lugn som ännu råder, även om tangenten det senaste året tyvärr börjat peka åt negativ riktning, finns ett fönster som möjliggör medlemskap. Däremot skulle en medlemsansökan i händelse av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge kunna utlösa reaktioner. Ur baltisk synvinkel hade det avsevärt förenklat om Sverige redan idag vore medlem av NATO och fullt ut kunnat delta i t ex Steadfast Jazz då NATO vid en förstärkning av Baltikum kommer att vara beroende av att svenskt territorium kan utnyttjas eller i sämsta fall inte utnyttjas heller av Ryssland. Detsamma gäller för Ryssland och där är vårt vakuum i södra Östersjön en destabiliserande faktor.

  Just nu genomförs som säkerligen bekant en rationalisering på FMV och Försvarsmaktens Logistik som ska ge 700 miljoner kr enligt Regeringen. Det är en siffra som många bedömare ställer sig högst tveksamma till, men som likväl redan intecknats i liggande försvarspolitiska inriktning. Det är inte den första på området, samtidigt som den logistiska förmågan sällan varit så låg med så långa leveranstider från förråd till brukare. Jag ställer mig mycket tveksam till vilken rationaliseringspotential som kvarstår. Vad beträffar underrättelsetjänsten så får du gärna utveckla detta avseende vilken underrättelsetjänst du menar.

  SvaraRadera