onsdag 7 augusti 2013

Tack Skipper!

Tack för din vänliga presentation av min blogg och även för den trevliga bilden från Gålöbasen!
Fast på min tid som DC var 44 rbbdiv baserad i Karlskrona - men ändå. Jag har förstås också tjänstgjort på tb och mtb med Gålö som bas.

Ja, det förhåller sig så att jag en gång i tiden blev rekommenderad av en kvinnlig partivän, att jag borde ha en blogg. Det var inför förra riksdagsvalet, då jag nästan kom med på valsedeln som ersättare. Jag vill minnas att det saknades 14 röster, men jag har då och då ändå skrivit ner mina funderingar kring vårt försvars utveckling på min blogg och jag är nästan häpen över att du velat göra dig besväret med att läsa allt. Jag har själv gjort det för en tid sedan och visst har det hänt mycket sedan det började och en del är därför inte riktigt eller aktuellt längre. Det händer ju en hel del, trots allt, även om jag skulle vilja att det hände ännu mera. Om det tror jag faktiskt att vi kan vara överens.

Jag tror dessutom att det är viktigt att kunniga människor deltar i det politiska arbetet och inte bara klagar på "våra politiker". Jag har därför försökt bli en själv och inbjuder gärna flera att delta!

Får jag till din presentation tillägga, att jag gått USNWC och att jag varit marinattaché i Moskva. Jag är förmäten att tro mig därför förstå den svenska strategiska bakgrunden lite bättre. Det var ju för övrigt inget man fick lära sig på MHS en gång i tiden. Alla så kallade strategi-applex inleddes med att fienden redan landstigit, om man får överdriva något och jag frågade därför ofta vad som hade skett dessförinnan; under det som kan kallas konfliktens inledande eller marina fas. Att man aldrig delgavs detta har jag förstått långt senare, för, om man gjort så, då hade alla officiella "sanningar" om vår "neutralitet" snabbt blivit avslöjade. Vi hade ju ett omfattande och dolt västsamarbete, vilket numera är mera känt. Att vi dessutom ansågs ligga under det amerikanska kärnvapenparaplyet är fortfarande inte riktigt färdigdiskuterat, men en fråga vill jag ta upp, därför att den inte uppfattas korrekt. Vi hade aldrig - i alla fall inte efter 1958 - en egen förmåga att själva försvara oss mot ett sovjetiskt anfall. Det var bara en fråga om timmar eller dygn, innan vi skulle ha anslutit oss till Nato och begärt hjälp och det som låg närmast till hands var kärnvapen. Det tror jag inte vi ska blunda för och det lite "halvsnälla" konventionella kriget, som den svenska krigsplanläggningen mest sysslade med, hade aldrig blivit av.

I frågan om Gotlands försvar, föreslog jag ganska tidigt, att en av de tilltänkta manöverbataljonerna faktiskt skulle utgångsbaseras där - inte för att det militära hotet var som omfattande, utan för att markera ett tydligt nationellt intresse - och det gäller faktiskt fortfarande fast man kan ju inte se var dessa insatsförband finns- inte ens i dag på Försvarsmaktens karta.

Om jag dessutom skulle passa på att kommentera något kring Ryssland, så får jag nog erkänna, att utvecklingen där blivit sämre eller värre, än vad jag bedömde för några år sedan. Men det är fortfarande så, att mycket av vad som finns i ryska media, som jag följer ganska väl, är avsett för intern konsumtion. Putin har ett stort behov av att visa för den mycket okunniga ryska allmänheten att nu är allting på rätt väg i "moder Ryssland" igen och inte alls så dåligt som det var på Jeltsins tid. Den stora prestigefrågan är dock inte militär eller marin, för det handlar om vinter-OS i Sotji, som Putin satsat oerhört på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar