torsdag 8 augusti 2013

Toppmöte i Sverige

Det var ju en överraskning - ett toppmöte i början på nästa månad i Stockholm med president Obama och de nordiska och baltiska regeringscheferna. Men hur är det med säkerhetsläget? Och kan Försvarsmakten leva upp till sin roll i samhällets säkerhet?

Man ska nog se OS i London som en förebild för vår insats. Det kommer att behövas en skärpt luftbevakning och möjligheter att snabbt sätta in jaktflygplan mot okända eller oidentifierade mål. Det kommer att behövas en påtaglig förstärkning av polisen i flera avseenden och till detta räcker nog inte enbart Livgardet. Det behövs mera och folk i beredskap.

Och tänk om Carlskrona funnits hemma redan då. och till ankars som en ledningsresurs och för helikoptertransporter och deras bordningsstyrka för insatser mot mindre fartyg och båtar? Nu får väl amfibiebataljonen ta ansvaret till sjöss i stället!

Låt oss i alla fall inte vara alltför naiva inför vad som kan komma att hända och EU-mötet med president Bush i Göteborg för några år sedan var väl ingen höjdare! Eller kommer myndigheten Försvarsmakten först anmäla att det handlar om en polisiär fråga och begära utökade anslag för att delta?

Ett litet test på insatsförsvarets insatstänkande!

3 kommentarer:

 1. Ärade pensionerade sjöofficer. Både som privatperson och vid tjänsteutövningen i Försvarsmakten har man att förhålla sig till den lagstiftning som gäller. Är man inte nöjd med det handlingsutrymme som erbjuds så får man vända sig till Riksdagen. Flera av dina förslag/krav på aktioner utförda av Försvarsmakten kräver både ändring i grundlagen och i annan lagstiftning. Som du säkert kan dra dig till minnes så överskrider tidsregeln för grundlagsändringar avsevärd den knappa månad som återstår innan det av dig angivna mötet äger rum. Men det som förvånar mig mest är att du som tidigare statligt anställd, tillika officer, inte har kunskaper om detta.

  SvaraRadera
 2. Förvisso kan inte Försvarsmakten på eget initiativ vidta åtgärder men med lagen om "Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning(2006:343)" ges gott utrymme för att använda våra insatsförband. Det måste dock beslutas av regeringen och Rikspolisstyrelsen ska begära stödet. Med hänsyn till att regeringen mycket tydligt deklarerat att man vill se ett utökat användande av Försvarsmaktens resurser till stöd för andra myndigheter så är det nog inte alls otroligt att så kommer ske vid detta tillfälle.

  SvaraRadera
 3. Ärade kommentatorer. Ni kan vara förvissade om att jag känner till vad lagen föreskriver och jag känner också alltför väl till att våra polismyndigheter mycket ogärna begär hjälp från Försvarsmakten. Detta hindrar dock inte att Försvarsmakten övar en insats, så att man övat detta den dag det blir aktuellt.
  Man kan förmoda, att skyddet av Obama antagligen kräver något mer än några omdirigeringar av gatutrafiken i Stockholm!

  SvaraRadera