tisdag 30 mars 2010

Statligt monopol eller kaos.

Det finns uppgifter om att rederier nu börjar hyra in privata beväpnade grupper och placera dem ombord på sina fartyg, när de ska passera Afrikas Horn och Adenviken. Det finns sannerligen ett behov av att skydda fartygen, men då våldsanvändningen börjar övergå till civila firmor finns det anledning att reagera. Det fanns denna typ av verksamheter redan under kriget i Bosnien och redan då visste ingen hur de skulle behandlas eller än mindre styras.

Vi bör nog vara noga med att hålla denna typ av våldsanvändning - väpnad strid - inom de folkrättsliga ramar som finns och det betyder att det i princip bör ske genom statliga organisationer och som ett monopol. Risken är annars att det blir en annan form av pirater som bekämpar de existerande piraterna och det är nog en situation som ingen ansvarskännande politiker vill understödja. Och vad det kan betyda i förlängningen vill man nog inte ens spekulera kring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar