söndag 7 mars 2010

Helikopterfrågan igen

Den sorglustiga följetongen om vår eventuella framtida helikopter kunde knappast vara värre än den är. Vår nuvarande administration av försvarsmateriel är helt enkelt inte spantad för uppgiften och det går nog inte heller att anskaffa en helikoptertyp som ska kunna allt. Vi faller i den gamla fällan att "det bästa är det godas fiende."

Man kan göra tankeexperimentet att "automobilen" just hade uppfunnits och att den skulle anskaffas för Försvarsmaktens behov. Det hade nog blivit en ganska konstig blandning av en bepansrad och bestyckad lastbil, som dessutom helst skulle kunna transportera enstaka personer vid högtidliga tillfällen. Sådan hybrider finns inte på bilsidan och det borde inte heller finnas i vår helikopterpark. Vissa helikoptrar ska kunna transportera trupp, andra ska kunna plocka upp en störtad pilot och ytterligare andra ska kunna jaga ubåtar och spana till sjöss och det är nog svårt att kombinera de behoven i en enda helikoptertyp.

Det är kanske bättre att våra försvarsgrenar återuppstår och att de själva får anskaffa de helikoptrar som de anser sig behöva och sådana finns faktiskt redan idag att inhandla från den av många svenskar så förhatliga "hyllan"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar