torsdag 25 mars 2010

Personal och utbildning i ett insatsförsvar

Regeringen har i veckan lämnat sitt förslag om hur personalförsörjningen ska ske i det nya insatsförsvaret. Förhoppningsvis kan man då frigöra sig från gamla tankegångar från värnpliktsförsvarets tid. Redan våra rekryter, som de nyinryckta ska kallas, bör således få en tydlig inriktning på det kommande yrket och det ser inte riktigt likadant ut överallt.

För marinens rekryter bör en avsevärd utbildningstid anslås till en ganska traditionell sjömansutbildning för såväl flottans som amfibiekårens nyrekryterade personal. En alltför stor del av detta försvann, då VU-60 skulle genomföras och då det ansågs vara viktigt att alla skulle kunna grunderna i strid på marken. Det kravet finns inte längre och redan vid rekrytutbildningen kan nu därför andra och mera professionella grunder läggas in för de blivande anställda. För flottans del handlar det inte enbart om traditionell sjömansutbildning och tjänst i båt, utan också om en tydlig och klar inriktning på skyddstjänst ombord, som alltför länge har fått stå tillbaka för skyddstjänst på marken. Man behöver kunna släcka bränder och kunna täta läckor även på moderna fartyg.

Om man senare i sin karriär skulle behöva komplettera med andra, mera exotiska kunskaper, så finns det ju tid för detta då och det bör alltså inte belasta rekrytutbildningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar