onsdag 1 augusti 2012

Total sjöblindhet?

Kustbevakningens flyg fotograferar och rapporterar att danska fiskare trålar på otillåtet område i Kattegatt. Det är ju bra - i och för sig. Men resten av hanteringen är ju mest tragikomisk. Eftersom man inte vet vem ska åtala danskarna, så skickas ärendet fram och åter i den svenska rättsapparaten så länge att brotten måste preskriberas. Man kan riktigt se hur det skickats mejl fram och tillbaka mellan ganska oförstående administratörer på olika håll.

När sedan förhållandena blir kända i media, så skickas Eskil Erlandsson fram i en TV-intervju. Visst är det fantastisk! Han är ju landsbygdsminister - inte justitie-, försvars-  eller utrikesminister - och visst ligger fiskefrågorna på hans departement, men här gällde det ju brott mot internationella fiskeribestämmelser!

Det allra enklaste sättet att förhindra otillåtet fiske när man upptäcker det, är faktiskt att vara närvarande med fartyg ur kustbevakningen eller från marinen, som har förmåga att ingripa mot brottslingarna.

Att bara upptäcka dem är inte tillräckligt bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar