tisdag 31 juli 2012

Visst är Sverige fantastiskt!

Det visar sig, att mindre nogräknade personer i Malmö utger sig för att vara representanter från äldreomsorgen och därmed skaffar sig tillträde till äldre personers bostäder och stjäler vad de kommer åt. Chefen för äldreomsorgen i Malmö uttryckte vid en TV-intervju, att nu hade man både uppmärksammat risken och vidtagit motåtgärder. Man hade lagt ut en text på hemsidan, så nu skulle allt vara bra igen!

Men snälla Malmö kommun!

Tror ni verkligen att de äldre hemma boende och vårdbehövande invånarna där bara sitter och väntar på att få anvisningar för sitt liv via kommunens hemsida? Jag kan upplysa om att de flesta inte ens hanterar en dator hemma - och, vad var mera uppseendeväckande - det var svårt att hitta anvisningarna som man stoltserade med.

Tror verkligen kommunalanställda att allt blir som man tänkt bara man lägger ut det på en hemsida? Har de möjligen hört talas om att det behövs någon som "kör mjölken" - även inom de kommunala verksamheterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar