onsdag 25 juli 2012

Kan vi försvara oss?

De nu alltmer egendomliga inläggen i försvarsdebatten ställer frågan, om vi kan försvara oss och avslutar alltsomoftast med att det kan vi inte. Som regel argumenterar man sedan för något av sina egna vapensystem eller förbands-typer för att understryka hur viktiga de är om vi skulle behöva utkämpa en försvarsstrid. Det handlar alltså mest om argument inför kommande försvarsbeslut och inget annat.

I ett historiskt perspektiv, under det kalla kriget, låtsades vi att vi kunde försvara oss själv, men det kunde vi faktiskt inte, för vi hade inte några egna kärnvapen - enkelt uttryckt. Men det hade USA och redan under 1960-talet inledning upprätthölls den svenska säkerheten eller avskräckningen av amerikanarna och detta offentliggjordes i Sverige 1966! Vi låg alltså under det amerikanska kärnvapenparaplyet och vi kunde alltså egentligen redan då inte försvara oss själva.

Om man nu idag anser att vi saknar luftvärnsrobotar, stridsvagnar och annat, så hänvisar man till att Ryssland "nu växer sig så starkt". Tror vederbörande verkligen på att Ryssland bara står och vänta på att få angripa Sverige? Man har ju en hel del andra säkerhetsbekymmer bl a i Nordkaukasus och på sikt i öster. Vad får vederbörande att bedöma att ett isolerat Sverige skulle vara det första anfallsmålet för ryssarna? Och det stora uppbyggnaden är ju dessutom främst en myt, som Putin m fl odlar för inrikes bruk och för att visa hur stark man håller på att bli. Men varför ska vi tro den ryska interna propagandan just i det här fallet? Sanningen är ju dessutom att den ryska militära numerären ska minska från 1,1 miljoner man till 1 miljon

Nej, det hederliga vore att om man tror att ryssen står för dörren, så borde man kräva att en återtagning snarast inleddes i Sverige, men det är alltså inte det som saken handlar om. Det handlar om att skaffa anslag till sina egna specialintressen - och det försöker man bevisa med att Ryssland är ett stort hot mot Sverige - i alla fall inför nästa försvarsbeslut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar