torsdag 23 augusti 2012

Oden på Nordpolen för sjunde gången!Kl 23.50 22 augusti 2012 nådde den svenska isbrytaren Oden den geografiska Nordpolen för sjunde gången. Ombord fanns 65 glada forskare, tekniker och besättningsmedlemmar.

Det dansk-svenska forskningssamarbetet på expeditionen
LOMROG III fortsätter hela vägen tillbaka till Svalbard från Nordpolen. Projekten handlar om paleoceanografi, marin mikrobiologi och biologi, men störst är det danska Kontinentalsokkelprojektet (www.a76.dk) som har till uppgift att identifiera områden där Danmark kan hävda rätten till nya havsbottenområden. Expeditionen avslutas i Longyearbyen 15 september. Du kan följa Odens position

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar