tisdag 29 maj 2012

"U 137"

Efter ett veckoslut i Karlskrona och i utländska vänners umgänge, har jag förstått, att många tydligen tycks tro att den ryska ubåten S 363 (som hon egentligen hette) kränkte Sverige då hon gick på grund på Gåsefjärden! Visst är det märkligt "landbundet" och präglat av den svenska sjöblindheten!

Kränkningen inträffade ju då ubåten passerade in på svenskt sjöterritorium utan tillstånd flera timmar innan grundstötningen skedde. Kränkningen skedde alltså till sjöss sydost om Utklippans fyr och den ganska stora fyren hade ju också observerats av ubåtens besättning, men de uppgav att de trodde det rörde sig om en liten lampa - fiskeprick - som används för att markera var fiskeredskap kan ligga utlagda! För en sjöman är den förklaringen inte annat än skrattretande om det inte vore förknippat med en allvarlig kränkning av den svenska suveräniteten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar