fredag 4 maj 2012

Hur är det med vår sjöbevakning?

Det har rapporterats, att den finländska isbrytaren Nordica blivit utsatt för ett rent "piratdåd" till sjöss "utanför Öland"som det angavs.

Alldeles oberoende av vad man tycker om att "piraterna" faktiskt utgjordes av Greepeaceaktivister, så skedde tydligen bordning och övertagning av isbrytaren på svenskt territorialhav och det är detta som är min poäng.

Ett fredligt fartyg under förflyttning på vårt sjöterritorium ska enligt folkrätten skyddas mot sådana incidenter av den svenska marinen eller av kustbevakningen. Och så skedde tydligen inte, vilket ganska få svenska betraktare och nyhetsläsare ens lade märke till.

Man kan alltså lätt konstatera, att vår närvaro till sjöss är alltför svag för att kunna agera längs hela vår långa kust!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar