torsdag 10 maj 2012

Svensk containertrafik

I gårdagens SvD presenterades framtidsutsikterna för landets största containerhamn, Göteborg. Där omsätts i dagsläget omkring 900 000 TEU-enheter per år. För att få en uppfattning om hur det kan se ut, kan man ju tyvärr ganska ofta se långtradare på våra vägar och som regel kan de bara lasta en enda container, så det är ju verkligen inte där som transportkapaciteten finns. Den finns, som alltid, till sjöss! Det bör man kanske uppmärksamma lite mera här i Stockholmsområdet, där Norvikshamnen norr om Nynäshamn nu har fått klartecken från både Miljööverdomstolen och från Högsta domstolen att sätta igång utbyggnaden.

Vi har då tre svenska containerhamnar, som av EU klassats som kärnhamnar: Göteborg, Stockholm och Malmö/Köpenhamn. Det är till dessa hamnar som det som kallas för Havens motorvägar kommer att leda stora godsmängder i framtiden och för Stockholms (med Nynäshamn) del innebär det att vi kan bli ett nav i Östersjötrafiken- med alla de konsekvenser det kan medföra och om vi förstår att satsa på detta!

Ett enda modernt containerfartyg av det som kallas för sjätte generationen, kan lasta mellan 11000 och 14000 containers. Det är alltså många långtradare, som vi kan undvika på våra vägar, om vi tänker igenom vår framtida sjötrafik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar