torsdag 22 december 2011

Terroristattacker förbereds i Östersjön?

Idag rapporteras det att den finska tullen funnit vapen och sprängmedel ombord på ett brittiskregistrerat fartyg i Kotka. Det rörde sig bl a om 69 stridsberedda luftvärnsrobotar typ Patriot och 150 ton sprängmedel. Fartyget uppges ha varit destinerat till Sydkorea eller Shanghai och hon lär ha kommit från tysk hamn. Om det förhåller sig så, kan man kanske finna ett samband med krisen i Nordkorea, men troligare är kanske ändå att de var avsedda för någon annan "marknad" - och främst hos mottagare som kan frukta flygattacker mot sin illegala verksamhet.

Det kan vara förberedelser av detta slag som vi ovillkorligen måste kunna upptäcka innan vapnen kommer till användning i våra hemmafarvatten. Här har Sverige en stor och viktig uppgift, men som vi ännu inte ens gjort några bedömningar kring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar