tisdag 13 december 2011

Kraftig föråldring av den svenska sjömanskåren

Medelåldern hos aktiva sjömän på svenska fartyg har på fem år stigit från 38 år till 46 år 2010. 35 procent av de ombordanställda är 50 år eller äldre. Det visar siffror från Sveriges Redareförening/Lighthouse som presenteras i Sjöarbetsförmedlingens prognos för 2012. Förmedlingen menar att utflaggningen kommer att resultera i färre svenska ombordjobb, samtidigt som det kommer att bli allt svårare att hitta praktikplatser till sjöss. Det senare innebär en risk att sjömansskolor avvecklas. Det är framförallt de yngre sjömännen som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Så här står det i Sjöfartstidningen idag. Visst finns det anledning att göra något mot ungdomsarbetslösheten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar