måndag 21 november 2011

Strategins grunder

I samband med att vraket efter linjeskeppet Kronans upptäckts berördes frågan om vad slaget vid Ölands södra udde i maj 1676 hade för strategisk betydelse.

Det klarlades tidigt, att om flottan kunde hålla motståndarna - danskar och holländare - stången, så skulle kriget föras på andra sidan våra omgivande hav. Om, å andra sidan, flottan skulle förlora sjöherraväldet, så skulle kriget föras över på det svenska fastlandet med alla de konsekvenser det innebar för befolkningen och krigets blodigaste slag - vid Lund - utspelades följaktligen i november samma år.

På något liknande sätt gäller detta fundamentala samband fortfarande, även om det som eventuellt skulle hota den svenska befolkningen idag inte är danskar och holländare, utan terrorister och internationell brottslighet. Och det hotet måste vi nog kunna möta redan till sjöss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar