onsdag 2 november 2011

Libyeninsatsen

Av vad som rapporterats från Libyeninsatsen i svenska media får man lätt intrycket att det mest varit en flygkampanj mot Khaddafiregimen från NATO-sidan, men så var det verkligen inte.

Igår rapporterades i ryska (!) media att den brittiska insatsen nu skulle avslutas och det handlade mest om kustbeskjutning från övervattensfartyg - föregångna i vissa fall av lysgranatbeslysning - samt specialinsatser med marinkåren landsatta och hämtade med ubåt.

Därutöver angavs hur bra det hade varit med hangarfartygsbaserat flyg, för det kunde sättas in mycket snabbt - snabbare än landbaserat.

Nu får vi väl se, om det inte kommer att behövas en fortsatt marin insats, när hamnar ska öppnas för sjötrafiken och då en säker minröjning måste ske dessförinnan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar