torsdag 10 november 2011

Sjöfarten och arbetslinjen

Det finns en verksamhet, där det finns många arbetsmöjligheter för svenskar, men där vi av olika skäl inte applicerar arbetslinjen. Det verkar snarast som att vi inte förstår möjligheterna. Här finns utrymme för företag i form av rederier och ett stort antal arbetsplatser, där svenska medborgare skulle kunna få en bra anställning, för landet behöver sjötransportsystemet. Mer än 90% av vår utrikeshandel går på köl, men dessvärre rör det sig numera mest om fartyg som seglar under andra flaggor än den svenska.

Det är särskilt bekymmersamt för svenska ungdomar, som nu inte erbjuds en internationell erfarenhet på ett enkelt och handgripligt sätt.

Frågan kompliceras dessutom av att olika aspekter på vår sjöfart hanteras av olika intressen och därmed av olika departement i regeringen. Det är en näring, som skapar en tydlig infrastruktur och som sedan länge har en miljöaspekt och numera har den dessutom har ett ökande säkerhetsintresse. Det blir då tyvärr alltför ofta som sjöfartsfrågorna suboptimeras från just ett departements utgångspunkter och helheten saknas då.

För mig är det verkligen en fråga för regeringens arbetslinje i första hand och sedan får andra aspekter hanteras med detta som utgångspunkt - för transporterna är nödvändiga för vårt samhälles fortbestånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar