torsdag 29 oktober 2009

Navigare necesse est

Visst är sjöfart nödvändigt fortfarande! Sverige är en halvö och mer än 90% av vår handel sker via sjön. Detta vet inte den vanlige medborgaren medveten om alls. "Sea blindness" kallas det för internationellt, men inte ens detta verkar vara särskilt spritt i vårt land!

Igår skedde ett möte om ett svenskt "maritimt kluster" och syftet är bl a att arbeta fram ett strategidokument som förhoppningsvis ska kunna förtydliga vårt beroende av haven - som transportväg, som företagande och som försörjning. Vårt lands statliga administration inom området imponerar inte heller. Miljöfrågor till sjöss ska ombesörjas av Miljödepartementet och här har vår Östersjöstrategi en viktig roll. Näringsfrågor - och därmed rederiverksamhetens nationella möjligheter - hanteras i Näringsdepartementet. Infrastruktur hanteras på andra håll och något som kanske skulle heter "Ultrastruktur" finns inte alls. Skyddet av sjöfarten borde naturligen finnas inom Försvarsdepartementets ansvarsområde. Visst finns det mycket att göra innan vi blir den maritimt inriktade stat som vi borde vara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar