söndag 25 oktober 2009

MAST på Kistamässan

I veckan har en maritim konferens och utställning genomförts på Kistamässan. Jag hade nöjet att besöka den vid öppnandet i onsdags och kunde höra statssekreterare Håkan Jevrell uttala sig om vår säkerhetspolitiska framtid. Det var ett utmärkt tal och jag hoppas att det kommer att publiceras på svenska också. Även ambassadör Hans Corell höll ett mycket intressant tal, där han påpekade, att det trots allt finns konflikter under ytan så att säga. De folkrättsliga frågorna i Arktis är inte lösta ännu och Hans C. framhöll, att här hade FN en stor roll att spela och för Sverige det kanske skulle vara en uppgift att initiera en förhandlingslösning innan Polarhavet börjar användas för sjötransporter i större skala. Viktigt och bra.

I övrigt var mässan både intressant och tankeväckande. Inom en ganska nära framtid kommer vi att ha en mycket omfattande olje- och gastrafik genom Östersjön och många utställare hade detta som ett viktigt motiv för sina produkter. Det vore kanske bra om vi i Sverige - som det land med den längsta kuststräckan vid Östersjön - började uppmärksamma detta och inse, att vi måste kunna ta ett ansvar för säkerheten och skyddet av den växande sjöfarten. Inom vår del av Östersjön är det ju dessutom vårt ansvar att skydda andra staters legala sjöfart genom den svenska ekonomiska zonen. Här har vi fortfarande ganska långt kvar innan vårt insatsförsvar blir riktigt adekvat för sina uppgifter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar