måndag 3 maj 2010

Operation Atalanta

Svensk sea blindness slår i dagarna nytt rekord!

Det rapporteras till och med i ryska media(!) att EU fartyg inom Operation Atalanta de senaste dagarna tagit flera basfartyg för somaliska pirater. En viss framgång alltså för operationen, som ju står under svenskt befäl, men inte ett ord i svenska media - inte ens på Försvarsmaktens hemsida!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar