onsdag 5 maj 2010

Försvarets stödmyndigheter utreds igen

Det har nu tillsatts en ny utredning om försvarets stödmyndigheter. Man kan ju, lite mera filosofiskt, undra om försvaret verkligen är i behov av sådana myndigheter eller om man inte skulle kunna tänka sig att försvaret organiserades så att det i sig själv innehöll även sitt eget stöd.

En kardinalfråga är kanske officersutbildningen, som i de flesta länder anses vara av stor eller rent av avgörande betydelse för hur framtiden och framtidens ledare ska danas. I Sverige är det "out-sourcat" till en civil myndighet, FHS! På motsvarande sätt blev under det kalla kriget underrättelsetjänsten uppdelad på flera myndigheter och materielfrågorna sammanfördes till en enda. Det ansågs då vara av betydelse för att vi inte skulle behöva ha tydliga militära kontakter västerut och de kontakterna kunde då i stället ombesörjas av formellt civila myndigheter. Den förutsättningen föreligger inte längre och det gör egentligen inte heller motivet för att vi har en sammanslagen Försvarsmakt. Tidigare fanns det kanske anledning, för försvarsmakten var under det kalla kriget inriktad på en enda operation - att möta ett invasionshot från öster och inte heller denna förutsättning föreligger längre. I dagens värld är det ganska ofta till hinder att vi inte har några tydliga försvarsgrenar, som kan förhandla med kollegor i andra länder på ett normalt professionellt sätt och dessutom ha myndighet att kunna genomföra det man kommit överens om!

Sammantaget borde alltså våra försvarsgrenar återuppsättas och med sina egna materielkommandon. Den militära underrättelsetjänsten borde samtidigt samlas på ett ställe och det kunde innebära att myndigheterna FMV och FOI kunde läggas ner. Att återföra FHS under militär ledning igen är kanske enklare och borde ske så snart som möjligt. Om det skulle anses att det vore bra med ett "Försvarsuniversitet" så kunde det kanske sättas upp gemensamt av de nordiska länderna och kanske borde eller kunde även framtidens officersutbildning bli en nordisk fråga!

I ett sådant perspektiv behövs det inga "stödmyndigheter" åt försvaret!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar