fredag 9 oktober 2015

En halvt steg tillbaka eller ett helt?

Med det nyligen fattade försvarsbeslutet finns det texter, som anger att samhället i högre omfattning bör stödja Försvarsmakten i vissa frågor. Det är intressant att läsa, men från en mera normal uppfattning i vårt samhälle, så borde det väl egentligen vara tvärt om!
Det är väl snarare försvaret som ska stödja samhället, när och om behov kan tänkas uppstå!
Bakgrunden till dagens tänkande ligger nog i 1950- och 1960-talens försök att spara pengar inom försvarsanslaget, så att vi skulle kunna följa med i den allmänna kostnadsökningen utan att göra alltför stora reduceringar i förbandsmängden, vilket man väl får anse ha varit ambitiöst och bra på den tiden. Vi fick alltså en mängd mer eller mindre civila stödorganisationer för vårt försvar och det medgav att försvaret kunde spara inom just de sektorerna, som det civila samhället kunde bidra med. Men vad som idag gör detta helt ändamålslöst är ju, att detta skulle gälla först efter genomförd mobilisering och så kan vi inte ha det idag. Civilsamhällets bidrag med drivmedel, mat och sjukvård kan idag inte vara en grund för Försvarsmaktens möjligheter att agera i fred för att undvika ett krigsläge. Försvaret måste faktiskt själv ha ett fungerande underhållssystem, vilket vi inte ansåg att det skulle behöva under den senare efterkrigstiden.
Vi bör nu alltså ta steget tillbaka i full omfattning och det innebär att Försvarsmakten måste själv innehålla de underhållsresurser som vårt försvar skulle kunna behöva i händelse av ett krisläge. För i sådana lägen finns det egentligen ingenting att avstå från i civilsamhället, vars resurser dels är begränsade till några dygns förbrukning och dels behövs för medborgarnas behov.
Det var så som det såg ut i Krigsmakten innan besparingarna inleddes på 1950-talet. Den "stora besparingen" skedde förstås på det marina området, då man 1958 angav att landets behov av import skulle "lösas med andra medel än militära", vilket förstås på ett sätt är korrekt - det är ju marina förband som skulle lösa uppgiften! Men beslutet avsåg, att vi inte skulle bygga några flera fregatter och innebar i praktiken, att vi i fortsättningen inte skulle kunna skydda vår importsjöfart alls!
Nu står vi alltså inför en ny situation och att då börja bygga upp en slags civil stödorganisation för försvaret - ett nytt totalförsvar? - verkar inte särskilt genomtänkt. Däremot ska våra nu ganska små mängder av förband inom försvaret ha ett bättre underhåll än vi hade på 1970- och 80-talen!

1 kommentar:

 1. "Råkade" hamna på en genomgång med FMLOG-personal för någon vecka sedan.

  Där talades det om nedskärningar i "mångahundramiljonersklassen", investeringsstopp, byggstopp, anställningsstopp m.m. Inte ens den personal som slutar/slutat på grund av pensionering eller annat fick ersättas!
  En hel del kompetenshöjande utbildning ställs in!

  Jag tror inte att vår FÖmin eller FML förstår att grunden, fundamentet och det som säkerställer att den så kallade "basplattan" kan bli verklighet är en logistikorganisation som växer (både till antal och kompetens) i takt med krigsorganisationen.

  Kravet "här och nu" ställer dessutom höga krav på närvaro och kunnande inom FMLOG.

  Men varför göra något rätt när man senare, förvånat upptäcker hur dyrt det helt plötsligt blivit med alla reparationer och ersättningsmateriel? :-((
  Tips, fråga någon som jobbar på SJ!

  Suck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Jag trodde man skulle minska på de "tusen fordonens repkö" inte öka den!
  P.S.2 Hur många artiklar ligger just nu, obrukbara, i väntan på GT?
  P.S.3 Samhällets stöd när det gäller sjukvård!
  De som uttalar sig om detta verkar ha noll koll på hur verkligheten ser ut på våra sjukhus och dess akutmottagningar!
  Här gäller det dessutom att få rätt skada inom rätt landsting eftersom vårdköerna är olika långa inom landet:-))
  Tips! Undvik ögonskador och sådant som behandlas inom ortopedin:-((

  SvaraRadera