onsdag 9 januari 2013

Sjöblinda riksrevisorer"En väl fungerande transportinfrastruktur är viktig, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Staten satsar årligen mångmiljardbelopp på vägar och järnvägar. Under en tolvårsperiod rör det sig om cirka 500 miljarder kronor. Höga krav måste därför ställas på god hushållning med offentliga medel, vilket i sin tur ställer krav på regering och myndigheter. "

Så här står det i riksrevisionens rapport! Var finns sjöfarten? Räknas den inte alls in i vårt transportinfrastruktur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar