måndag 15 oktober 2012

Incident i Öresund


I tisdags morse förhindrade den danska sjötrafikskontrollen Öresund ett maltesiskflaggat fartyg från att gå på grund. Fartyget gick på sydlig kurs ner mot Helsingörsområdet och skulle ha gått på grund, om inte danskarna agerat så mycket att fartygsbefälet vaknade och kunde gira bort från grundet, som de skulle ha gått på om ett tiotal minuter, om de fortsatt på den inslagna kursen.

Nästa gång kanske det sker något liknande på den svenska sidan! Och risken för ett oljeutsläpp finns alltid närvarande. När ska vi lära oss att sådana här incidenter också kan drabba det annars ganska sjöblinda landet! Och visst hade det i så fall varit bra om fartyget seglat under svensk flagga, för då hade vi kunnat lagföra på ett enkelt och tydligt sätt. Så här stod det på den danska marinens hemsida:

"Fragtskibet blev beordret til at ankre syd for Helsingør, og Politiet blev herefter sejlet ud til skibet af Marinehjemmeværnets patruljefartøj, FÆNØ, så det kunne konstateres, om der var tale om spiritussejlads.

Fragtskibet er ca. 80 meter langt og har en dybgang på omkring 5 meter."


Man kan kanske dessutom tillägga att den svenska kustbevakningen tydligen medverkade med att väcka det maltesiska fartygets besättning, men om detta meddelas inte något på deras hemsida! Svagt!

Det är kanske bättre att ha det som danskarna! Där ingår kustbevakningsuppgiften i marinens verksamhet!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar