fredag 18 mars 2011

Svensk medverkan?

FN säkerhetsråd har nu fattat beslut om en zon, där flyg inte får förekomma över Libyen och, som det verkar kommer flera stater att delta i att beslutet efterföljs. Det skulle säkert underlätta för oppositionen mot Khadaffi om insatser görs ganska omgående.

Man kan konstatera, att till och med Norge uttalat att man kan bidra med jaktflyg. Och, om man nu ska ironisera något, det norska flygvapnet är ju så stort - i alla fall jämfört med det svenska, som ju inte kan tänkas komma till insats alls, eftersom vi ju inte budgeterat för en sådan insats. Och då kan det ju inte bli något!

Vi borde kanske fundera lite på vad det betyder att vi ska ha ett insatsförsvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar