lördag 15 januari 2011

Väpnade vakter ombord på handelsfartyg

Det rapporteras, att ett norskt rederi har beslutat sig för att hyra in beväpnade vakter ombord på sina fartyg, då de passerar områden med pirater. Detta kan naturligtvis anses vara bra och väl, men det betyder samtidigt att statens våldsmonopol bryts och det öppnar för oanade konsekvenser på sikt.

Vi vill nog i förlängningen alla att väpnat våld enbart ska tillgripas i nödfall och av ansvariga aktörer och det betyder nog att de bör utgöra en del av statens försvar och stå under staliga disciplinregler. Vi bör kanske sätta upp den typen av förband inom vårt insatsförsvar, som ju enligt grundreglerna ska kunna skydda svenska intressen även internationellt - en klar uppgift för amfibiekåren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar