måndag 1 november 2010

Skydd av militär eller av krigsherrar?

Det är en ganska betydande fråga, som egentligen aldrig kommer fram i den svenska debatten kring våra insatser i bl a Afghanistan. Det finns många, ganska naiva, företrädare, som anser att alla biståndsinsatser själva kan svara för sitt skydd och det låter ju rimligt. Men i verkligheten blir det inte riktigt så. Uppträdande civila hjälparbetare erbjuds skydd av lokala "skyddsvakter", vilket från ett svenskt perspektiv verkar alldeles rimligt, men man ska förstå, att det lokalt rekryterade skyddet i själva verket oftast erbjuds av det som vi kallar för "lokala krigsherrar", som alltså får ett tydligt stöd, när det sker på detta sätt.

Det är därför de avdelade militära styrkorna måste finnas kvar tills vidare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar