lördag 4 september 2010

Bister undersökning?

Officersförbundet har framfört att 8 av 10 officerare inte tilltror sina förband en stridsförmåga. Ja, det var väl på tiden. Myten om det mobiliserande försvarets förträfflighet fick väl en första riktiga törn, då den rysk-georgiska konflikten i Nordkaukasien inleddes, genomfördes och avslutades inom sex dygn d v s betydligt kortare tid än vad många svenska förband hade som mobiliseringstid!

Myten om det gamla invasionsförsvaret handlade också om att förbanden var stridsdugliga direkt efter mobiliseringen genomförts, vilket kanske var sant för några prioriterade förband, men absolut inte för huvuddelen.

Det innebär därför, som jag ser det, att flera av dagens officerare numera har en bättre professionell förmåga, än vad man hade tidigare. Därför är undersökningens resultat, kanske inte så bra, men i alla fall hoppingivande för Försvarsmaktens framtida utveckling, men, det är klart, om man enbart ser det på det nu föråldrade sättet så drar man gammeldags slutsatser också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar